Tikar

SVCH Colas Aina

SVCH Landkrabbans Mary Read

SEVCH SE(u)CH NVCH Ingmos Velo Di Maya

SEVCH NVCH Ingmos Buccella

Landkrabbans Licorice Caramel

Landkrabbans Mrs Robinson

Landkrabbans Bright Eyes

Landkrabbans Belvidere

Tidigare avelstikar

Minneslunden