Anton

Anton är 17 år fyllda och läser Fordonsprogrammet i Uddevalla.

Gitarren är högt prioriterad, den spelas på nästan varje dag.

Mycket av tiden utanför skolan läggs på den kära A-traktorn, vilken får omsorgsfull vårdnad i Antons favoritplats – garaget!